Escuelas Católicas Arquidiocesanas

1701 CALLE COLÓN • SAN JUAN, PUERTO RICO • 00911-2401
 Tel. 787-722-3182   •   Fax. 787-722-0495


Logo ECA

Proveyendo Educación Católica desde 1925                                                                        •                                                                        Providing Catholic Education Since 1925                                                                        •                                                                         Un Programa Para Cada Niño...                                                                        •                                                                        A Program for Every Child...                                                                        •